Văn chương

Triền đê lộng gió
Cô bé bên cửa sổ
Mùa hè trốn đi đâu
Giấc mơ về làng
Sạp báo của cụ Mùi
Chuyếu tàu đêm thu
Mùa biển lặng 
Những đôi chân trần