Tài chính

SELL LIMIT US30
nhan dinh EURUSD
usoil 29/11/2022