Tăng an toàn với thanh toán bằng QR động

2 ngày trước 8
Mã QR động giúp các thao tác thanh toán không tiền mặt diễn ra nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu những rủi ro sai sót có thể xảy ra.
Nguồn bài viết