Ngân hàng Singapore siết kiểm tra sau vụ rửa tiền hơn 2 tỉ USD

2 ngày trước 6
Các ngân hàng đào tạo thêm cho nhân viên để nhận biết các dấu hiệu rửa tiền sau vụ bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc "rửa" hơn 2 tỉ USD.
Nguồn bài viết