Mất bao lâu polyp đại tràng trở thành khối ung thư?

3 ngày trước 3
Polyp đại tràng có nguy cơ tiến triển thành ác tính (ung thư), nhất là với những polyp có kích thước từ 2cm trở lên...
Nguồn bài viết