Liên tiếp thay tướng, bất động sản An Gia làm ăn ra sao?

1 ngày trước 4
Chưa đến nửa năm giữ chức tổng giám đốc bất động sản An Gia, ông Nguyễn Thanh Sơn đã bất ngờ từ nhiệm và doanh nghiệp địa ốc này vẫn chưa công bố tân tổng giám đốc.
Nguồn bài viết