Khám mắt miễn phí cho 80 trẻ tại xã vùng cao của Hạ Long

1 tuần trước 16
Ngày 9-7, tại xã vùng cao Tân Dân thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra chương trình khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 80 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn bài viết