FWD Việt Nam nâng cấp quyền lợi khác biệt cho khách hàng với sản phẩm bổ trợ mới

1 tuần trước 16
Với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) nâng cấp quyền lợi khác biệt cho khách hàng thông qua việc ra mắt sản phẩm bổ trợ “FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0” với 6 kế hoạch bảo vệ từ cơ bản đến nâng cao, tương ứng với hạn mức bảo vệ từ 50 triệu đồng đến 3 tỷ đồng trên mỗi năm hợp đồng, đáp ứng nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng.
Nguồn bài viết