Chính sách quản lý AI ở châu Á và nguy cơ 'bãi mìn' cho doanh nghiệp

1 ngày trước 5
Các chuyên gia pháp lý, các nhà phân tích trong ngành và các doanh nghiệp nhận định cách tiếp cận khác nhau của các nước châu Á trong việc quản lý AI đang làm gia tăng tình trạng không chắc chắn cho những doanh nghiệp mong muốn triển khai công nghệ.
Nguồn bài viết