BTC 2024

2 ngày trước 2

BTC 2024

Bitcoin / Tether USD POLONIEX:BTCUSDT

thị trường sẽ hồi về không nhiều nhưng đủ để chúng ta tham gia vào trước khi toàn thị trường bắt đầu di chuyển vào trend tăng liên tục, tạo những đỉnh mới trong năm sau.

có 2 điểm để mua khi giá BTC về quanh vùng này, mua Altcoin khi giá BTC chạm những vùng này.

Nguồn bài viết