AUD/USD M15

3 ngày trước 5

AUD/USD M15

AUD/USD OANDA:AUDUSD

Cấu trúc giá trên M15 đã phá vỡ và đã test lại tạo mẫu nến giảm mạnh
kỳ vọng r/r 1/2.5
TP SL như hình
goodluck

Nguồn bài viết