xu huớng bitcoin

1 tuần trước 19

xu huớng bitcoin

Bitcoin / U.S. dollar BITSTAMP:BTCUSD

các kịch bản cho xu hướng bitcoin sắp tới
-có thể xuống mức 41900 rồi bật lên hoặc có thể quay lại test đáy cũ ở vùng hỗ trợ 39500 một lần nữa rồi bật lên hay cũng có thể xuyên thủng vùng hỗ trợ đó rồi tiếp tục đi xuống

Nguồn bài viết