Thơ trào phúng: Dẹp nạn ô dù

1 tuần trước 15
Chú thích ảnhẢnh minh họa

Khi xòe ra khi cụp vào
Nắng mưa che chắn lúc nào cũng hay

Cái Ô … là cái Ô dày
Có Ô lắm kẻ mặt mày nở hoa

Lắm kẻ kiếm bộn đô la
Nhiều ảnh tránh cửa nhà pha không vào

Nhờ Ô lắm chú leo cao
Bổng lộc chức tước cứ ào ào to

Cậy Ô lắm kẻ mặt mo
Hung hăng giở thói đầu bò, đầu trâu

Hoành hành quậy phá đã lâu
“Ô – Dù” cái nạn “Rầy – Sâu” đục đời

Cùng nhau tiêu diệt đi thôi
Cụp Ô xếp xó, cho trời xanh trong.

Nguồn bài viết