Sống sót qua năm nhất đại học

1 tuần trước 11
Các bạn tân sinh viên đã làm quen với giảng đường đại học nửa học kỳ. Sao sự hào hứng, cần chuẩn bị để chặng đường khởi đầu sẽ thành công.
Nguồn bài viết