NZDUSD 28/11/2021

1 tháng trước 93

NZDUSD 28/11/2021

NZD/USD OANDA:NZDUSD

VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐỒ đôla các cáp xxxu giảm mạnh
nhiều biểu đồ thâý vùng hỗ trợ phía dưới khá yếu , theo ý kiến cá nhân thì sẽ

Nguồn bài viết