Mua PVD tại giá 19.300 - 19.500 và bán tại giá 21.500 tại T+4

4 tuần trước 33

Mua PVD tại giá 19.300 - 19.500 và bán tại giá 21.500 tại T+4

Mua tại phiên 17/5 và bán tại phiên 20/5 hoặc 21/5

Nguồn bài viết