EUR/JPY có thể short dựa trên phân tích kĩ thuật

1 tuần trước 13

EUR/JPY có thể short dựa trên phân tích kĩ thuật

EUR/JPY OANDA:EURJPY

EUR/JPY đang tạo những đáy cao hơn những RSI đang cho thấy tín hiệu giảm.

Có thể short ngay tại giá hiện tại và cân nhắc volume vào lệnh.

Good luck!

Nguồn bài viết