Chi tiền ngày Quốc tế Đàn ông: Giám đốc ngân hàng nói gì?

1 tuần trước 8
Tất cả 113 cán bộ nhân viên nam, bao gồm cả Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam cùng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nhân ngày Quốc tế Đàn ông.
Nguồn bài viết