BTCUSDT-Hợp đồng vĩnh cửu: Sóng hồi cần thiết để phá đỉnh

5 ngày trước 12

BTCUSDT-Hợp đồng vĩnh cửu: Sóng hồi cần thiết để phá đỉnh

BTC hiện đang rất bullish , tuy nhiên lần phản ứng trước tại mốc giá 50k-53k là quá nhanh và đã hết lực để phá đỉnh All time high. Nến 4H cần đóng dưới 57,134k để confirm cho lần retrace này.

Có quá nhiều thanh khoản của long/stoploss ở dưới 56,512k, BTC sẽ xuống dưới và thanh khoản hết các vị thế long sớm. Có 2 trường hợp tôi expect BTC sẽ di chuyển như hình và tôi mong chờ trường hợp như hình màu tím xảy ra hơn, khi đó BTC sẽ có nhiều room để tích lũy để tăng giá mạnh hơn vì trend tổng thể vẫn đang rất rất bullish .

Nguồn bài viết