audchf 28/11/2021

1 tháng trước 101

audchf 28/11/2021

AUD/CHF OANDA:AUDCHF

moo hình vđv kết thúc tạo mô hinhf hai đáy ba đỉnh

Nguồn bài viết