14-01-2022: (SG) bạch kim canh bán

1 tuần trước 6

14-01-2022: (SG) bạch kim canh bán

Giá bạch kim trong chart H1 đã phản ứng lại với vùng kháng cự ngắn hạn $975-980 lần thứ 3 với một nến đảo chiều giảm mạnh. Nếu giá tôn trọng vùng giá này và giảm gãy qua đường trend tăng, đồng thời giảm qua vùng giá $965 thì anh chị có thể chờ điều chỉnh lên nhẹ để bán xuống với mục tiêu giảm về $950. Kịch bản khác nếu bạch kim upside breakout qua vùng giá kháng cự $980 thì anh chị mua lên với mục tiêu tăng $995.

Nguồn bài viết